Lidershipi

Në Ewopharma, ne e kuptojmë se kërkohen veprime të shpejta për të shfrytëzuar mundësitë e biznesit. Ne kemi zhvilluar një model operimi për të ofruar një nivel të lartë fleksibiliteti dhe për të lehtësuar vendimet e shpejta. Ne gjithashtu vlerësojmë bashkëpunimet afatgjata me partnerët tanë dhe e dimë se marrëdhënie të tilla nuk janë të ndërtuara pa njerëz. Zbuloni më shumë rreth Bordit tonë të Drejtorëve dhe Bordit Ekzekutiv të Ewopharma, të cilët i kanalizojnë vitet e tyre të përvojës dhe një përvojë të pasur në krijimin e partneriteteve të biznesit që zgjasin.

PLANI I ORGANIZATËS

Bordi i drejtorëve

ALAIN STAUB
Kryesues i Bordit të Drejtorëve

DANIELA STAUB
Anëtare e Bordit të Drejtorëve

MICHAEL S. WOHLGEMUTH
Anëtar i Bordit të Drejtorëve

MATTHIAS E. WOHLGEMUTH
Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Komiteti Ekzekutiv

ALAIN STAUB
Kryeshefi Ekzekutiv

ANITA MATTLE
Drejtoreshë e Marketingut & Shëndetit të Konsumatorit

ANTONIO MANTARRO
Drejtor i Menaxhimit të Marrëdhënieve

RETO SCHABERL
Drejtor i Zhvillimit të Biznesit

ANDREAS KÜBLER
Director Finance