EWOPHARMA – AKCESI JUAJ NË
TREGJET FARMACEUTIKE NË EQL

Në Ewopharma, e themeluar në 1959, ne mbështetemi në njohuri dhe përvojë dekadash në industrinë e kujdesit shëndetësor për t'u ofruar kompanive tona partnere akces në tregjet farmaceutike në Europën Qendrore dhe Lindore (EQL) dhe në Zvicër. Marketingu ynë mjekësor i personalizuar i ndihmon firmat në sektorin farmaceutik të zgjerojnë operacionet e tyre në nivel ndërkombëtar me një partner lokal në krah - duke sjellë produktet e tyre të kujdesit shëndetësor një audience më të gjerë.

lexo më shumë

Portfolio jonë

Ne sjellim produkte, qofshin ato farmaceutike apo paramjekësore, në tregjet tona të synuara duke ndihmuar partnerët tanë të ndihmojnë të tjerët.

Partnerët & Brendet

Ne jemi krenarë që jemi partneri i zgjedhur për produktet inovative në sektorin farmaceutik. Ne vlerësojmë bashkëpunimet afatgjata nga të cilat përfitojnë të gjitha palët e përfshira.

 

Territori